Szkoła Podstawowa 2018-12-06T11:12:34+00:00

Kształcimy inteligencję emocjonalną dzieci

W szkole często brakuje czasu na rozwijanie takich umiejętności u dzieci ze względu na dużą liczbę godzin dydaktycznych i praktycznie znikomą ilość lekcji wychowawczych. Aby wyjść naprzeciw tym problemom,  oferujemy warsztaty oparte na autorskich konspektach, przeprowadzane przez studentów i absolwentów psychologii, pedagogiki i kierunków pokrewnych.

0
Rozmawiamy z dziećmi o 6 podstawowych emocjach, tłumacząc, dlaczego każda z nich jest ważna w życiu.
0
Prowadzimy warsztaty 2-godzinne oraz w blokach po 10 i 24 zajęcia.
0
Tyle dzieci skorzystało już z naszego programu!

Już trzeci rok prowadzimy zajęcia we Wrocławskich szkołach podstawowych. Podstawowe emocje, które poznajemy w czasie zajęć, to radość, smutek, złość, strach, odraza, zaskoczenie. Dzieci zapoznają się z nimi i uczą zarządzania życiem emocjonalnym.

Dodatkowe umiejętności, jakie dzieci poznają w czasie warsztatów to m.in.

♥   sposoby komunikacji tj. porozumienie bez przemocy,

♥   udzielanie i przyjmowanie konstruktywnej informacji zwrotnej,

♥   rozwijanie empatii,

♥   odczuwanie i okazywanie wdzięczności. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w jedynych w swoim rodzaju zajęciach

z inteligencji emocjonalnej prowadzonych we Wrocławiu.

Rodzicu!

Zaproponuj szkole, do której uczęszcza Twoje dziecko, wzięcie udziału w warsztatach „Uwolnij Emocje!”. Dzieci z większą inteligencją emocjonalną lepiej radzą sobie w szkole, tworzą trwalsze i głębsze relacje, efektywniej rozwiązują problemy i potrafią skuteczniej radzić sobie z negatywnymi przeżyciami emocjonalnymi, takimi jak stres, złość, frustracja. Udział w warsztatach uzbroi dzieci w techniki ułatwiające zmaganie się z wyzwaniami czekającymi je w życiu.

Kontakt

Szkoło!

Udział w warsztatach sprawi, że dzieci bardziej zintegrują się ze sobą, poznają techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami i zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego rozwiązywania problemów interpersonalnych. To sprawi, że dzieci będą potrafiły łatwiej skoncentrować się w trakcie lekcji oraz będą w stanie samodzielnie rozwiązywać część konfliktów pojawiających się w klasie.

Kontakt

Współpracujemy z: 

Szkoła Integracyjna Alto we Wrocławiu

Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr4 we Wrocławiu