Każdy, kto interesuje się zagadnieniem inteligencji emocjonalnej poszukuje nie tylko informacji dotyczących mechanizmów powstawania oraz przebiegu emocji, ale też (o ile nie głównie) sposobów wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, w życiu codziennym.  

 

Naprzeciw takiej potrzebie wychodzi książka „Jak wychować dziecko z wysokim EQ?”, napisana w roku 1997 przez dr Lawrence’a E. Shapiro. Jest on znanym psychologiem dziecięcym oraz ekspertem w zakresie wychowywania dzieci pochodzącym z miasto Norwalk (stan Connecticut). Napisał ponad 50 książek dla rodziców, dzieci oraz osób zawodowo zajmujących się tematyką zdrowia psychicznego.

Zamierzeniem autora było napisanie przewodnika dla rodziców, który ułatwi im zgłębienie tematyki inteligencji emocjonalnej oraz przekaże sprawdzone sposoby rozwijania tej umiejętności u ich dzieci. Książka składa się z ośmiu części, skupiających się na następujących zagadnieniach: wprowadzeniu do pojęcia inteligencji emocjonalnej, rozwoju etycznym, wpływowi emocji na myślenie, rozwiązywaniu problemów, umiejętnościach społecznych, motywacji i osiągnięciach, sile emocji oraz wykorzystywaniu komputerów do zwiększania umiejętności zarządzania swoim życiem emocjonalnym.

Każda z części składa się z kilku rozdziałów opisujących poszczególne składowe omawianego zagadnienia, przykładowo część opisująca rozwój etyczny obejmuje tematy „empatia i troska”, „uczciwość i moralność” oraz „wstyd i poczucie winy”. Wszystkie rozdziały są skonstruowane w taki sposób, że rozpoczynają się szerokim wprowadzenie teoretycznym do omawianego tematu, a kończą opisami ćwiczeń, które można wykonywać wspólnie z dzieckiem, aby rozwijać opisywaną w nim umiejętność. Co kilka stron obok tekstu pojawiają się ilustracje wykonane przez Stuarta Goldmana, które stanowią przyjemne urozmaicenie oraz pomocną wizualizację opisywanych tematów.

Książka jest napisana przystępnym językiem, a autor w zrozumiały sposób przekazuje omawiane informacje. Wszelkie określenia specjalistyczne zostają w prosty sposób wytłumaczone, dzięki czemu osoby które dopiero zaczynają zgłębiać tematykę inteligencji emocjonalnej oraz rodzice planujący wyłącznie przeczytanie tej pozycji w celu zastosowania jej w życiu nie będą mieli kłopotów ze zrozumieniem opisywanych w niej treści. Ponadto autor zachowuje dużą dozę dystansu i realizmu, podkreślając iż książka jest jedynie sugestią i ma stanowić uzupełnienie planu wychowania dziecka. Opisywane ćwiczenia rodzic może wybierać i stosować wybiórczo, ponieważ wprowadzenie wszystkich ćwiczeń i rozwijanie każdej z tych umiejętności graniczy z niemożliwością. Warto jednak zapoznać się z treścią całej książki, nawet jeżeli czytelnik będzie chciał wprowadzić w życie jedynie kilka z zaproponowanych metod.

Pomimo upływu 20 lat od powstania opisywanej książki, większość z opisywanych w niej zagadnień jest uniwersalna kulturowo i ponadczasowa każdy człowiek na świecie musi rozwiązywać problemy, funkcjonować w społeczeństwie, radzić sobie z negatywnymi emocjami.  Dlatego uważam, że pomimo upływu lat książka nie zestarzała się, choć myślę że warto byłoby uaktualnić część ćwiczeń oraz rozszerzyć treści o bardziej nowoczesne problemy, takie jak problematyka problemowego używania Internetu, która już od kilku lat jest o wiele większym zagrożeniem niż oglądanie telewizji, która staje się coraz mniej popularna.

„Jak wychować dziecko z wysokim EQ” to nie tylko poradnik dla rodziców chcących zmodyfikować i ulepszyć swoje metody wychowywania dziecka. Jest to książka, z którą powinien zapoznać się każdy, kto interesuje się zagadnieniem emocji i inteligencji emocjonalnej, ponieważ stanowi podsumowanie informacji związanych z tym tematem, a część z zaproponowanych ćwiczeń można spróbować wprowadzić we własne życie.

Autor: Marta Rokosz