Obecnie mamy dostęp do wielu książek, które poruszają nieskończoną ilość tematów włączając te, w których znajdziemy tematy dotyczące wychowania, rodzicielstwa i związanych z nimi zagadnień. Jesteśmy zalewani ogromem różnych teorii, które zmieniają się w dość krótkim czasie. Warto, abyśmy sami zastanowili się nad nam bliższymi, z którymi się utożsamiamy. Nierzadko zdarza się, że mogą one zmienić nasze podejście do danego tematu. Naprzeciw temu wychodzi Jesper Jull ze swoją książką „Nie z miłości”. Jest on znanym duńskim terapeutą rodzin i pedagogiem o światowej renomie. Prowadzi wykłady, seminaria oraz warsztaty dla rodziców i organizacji publicznych. Jest jednym z głównych liderów przełomu we współczesnej pedagogice. Zawdzięczamy mu odejście od wychowania autorytarnego opartego na posłuszeństwie, karach i przemocy psychicznej lub fizycznej na rzecz nowego spojrzenie na dziecko oraz nowy sposób wspierania go w socjalizacji i rozwoju. Podkreśla jak ważny jest szacunek i współdziałanie we wzajemnych relacjach z dziećmi.

 „Nie z miłości” składa się z czterech części poruszających następujące problemy: wprowadzenie do tematu świadomego odmawiania, sztuce odmawiania dzieciom, o sytuacjach, kiedy należy mówić NIE oraz tego jak z czystym sumieniem mówić NIE.  Każdy z rozdziałów podzielony jest na kilka części, w których zgłębiany jest dany temat. Przykładowo w „Sztuce odmawiania dzieciom” możemy znaleźć zagadnienia takie jak: „NIE wynikające z miłości”; „Jak postępować z niemowlętami?”;” Jak postępować z dziećmi w wieku od jednego do pięciu lat?”; „Jak znaleźć właściwy język z dzieckiem?”; „Jaka jest różnica między chęcią a potrzebą?”; „Czy rodzice zawsze powinni dawać dzieciom to, na co mają ochotę?”.  

 

Książka nie jest długa, posiada dużą czcionkę, przez co czyta się ją bardzo szybko i przyjemnie. Jest napisana przystępnym językiem, a autor w jasny sposób przekazuje poruszany temat. Często możemy natknąć się na konkretne zdania, sytuacje, przykłady, jak powinno, a jak nie powinno się mówić, dzięki czemu łatwiej jest zrozumieć, o co dokładniej chodzi.

Najważniejszym tematem opisanym w książce jest świadome odmawianie dzieciom. Jak mieć wymagania względem dzieci, jak je egzekwować, nie zadając żadnych kar ani psychicznych, ani cielesnych. Pokazuje, jak ważne jest, by w swoim zachowaniu być autentycznym, spójnym i szczerym, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić sobie szacunek dziecka i mieć z nim dobrą relację. Zaznacza, jak ważne w komunikacji jest to, aby formułować jasne i klarowne komunikaty, w których nie oceniamy innych, a mówimy o swoich potrzebach, uczuciach i wyznaczamy swoje granice. Trzeba być spójnym z tym, co myślimy i co mówimy, ponieważ dzieci doskonale wyczują, jeśli pojawi się jakaś rozbieżność. Mogą wtedy poczuć się zagubione, bo nie będą w stanie zinterpretować owej rozbieżności. Uczy odróżniać potrzeby od chęci dziecka, co nie jest czasami wcale takie łatwe.  Pojawiają się również odpowiedzi na wiele pytań np. czy „NIE podlega dyskusji?”  albo czy „dzieci też mogą mówić NIE swoim rodzicom?”.

Książka dla wielu może nie być niczym odkrywczym, ponieważ moim zdaniem nie jest zbyt rewolucyjna i przełomowa. Mimo tego myślę, że warto po nią sięgnąć i przeczytać. Przypomina, porządkuje i nazywa to, co jest dla nas oczywiste, a z czego nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Dla niektórych może okazać się najlepszym przewodnikiem, jak odmawiać swoim dzieciom, które z wielkimi oczami pełnymi miłości będą prosiły o kolejną porcję słodyczy.

„Rodzice powinni mówić NIE z czystym sumieniem zawsze wtedy, gdy czują, że chcą to powiedzieć. Tylko w ten sposób pomogą dzieciom zbudować wystarczająco silną integralność, aby kiedyś same potrafiły- w swoim życiu- powiedzieć NIE wtedy, gdy trzeba będzie to zrobić.”

Na podstawie:

NIE z miłości. Mądrzy rodzice - silne dzieci.
 Jesper Juul, (2016)

Autor: Weronika Szturo