Program rozszerzyłyśmy do 24 cotygodniowych zajęć. Dzięki temu prócz bloku zajęć dedykowanego emocjom podstawowym, miałyśmy również przestrzeń na blok integracyjny oraz blok podsumowujący. Tym samym do naszego harmonogramu doszły warsztaty teatralne, koncentracji uwagi, a także zajęcia rozwijające empatię oraz wdzięczność.