Postanowiłyśmy znaleźć odpowiedź na potrzeby starszych uczniów – siódmoklasistów – mierzących się z pierwszymi dylematami związanymi z wyborami życiowymi, relacjami przyjacielskimi i romantycznymi, a także budowaniem własnej tożsamości. Stworzyłyśmy program rozwijający ich inteligencję emocjonalną i budujący samoświadomość, aby dostarczyć im narzędzi do efektywnego działania w coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.