W ramach współpracy z Brave Kids Festival przeprowadziłyśmy szkolenie dla rodzin goszczących dzieci z całego świata. W praktyczej formie wprowadziłyśmy je do świata Porozumienia Bez Przemocy i dostraczyłyśmy narzędzi do efektywnej komunikacji zarówno podczas tego międzykultutowego wydarzenia, jak i na co dzień.